AVALUACIÓ

L'avaluació del treball cooperatiu ha d'atendre una rúbrica en què es valorin els diferents aspectes de la tasca i ha de constar d'una part individual i d'una grupal.
Segons el seu progrés, cada alumne/a pot contribuir a la qualificació de l'equip; tots poden; això afavoreix i incentiva la cooperació de tots els integrants del grup. Tots els alumnes surten afavorits, tothom progressa, però la metodologia és especialment valorada pels alumnes de més nivell i pels de baix nivell, ja que obtenen millors qualificacions i veuen compensat el seu esforç a curt termini.