D:\DCIM\101MSDCF\DSC00747.JPG
MAC, Barcelona
E:\Pictures\cultura clàssica\ciutats\ROMA_CATALUNYA\Baetulo\Baetulo19nov\Museu\IMG_6709.JPG
Museu de Badalona
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00845.JPG
Col·lecció Amatller
Trimalció sent preferència pel vidre, tot i la seva fragilitat, ja que no fa olor:
“...Ignoscenti mihi, quod dixero: ego malomihi vitrea, certe non olunt, quod si nonfrangerentur mallem mihi quam aurum;nunc autem villa sunt.”
                                 Petroni, Satiricó 50
   El vidre, malgrat la seva fragilitat, ha arribat fins a nosaltres perquè en la seva major part ha estat trobat en enterraments, com a les tombes d’Empúries MMX.
E:\Pictures\cultura clàssica\vidre\empuries2010.jpg
    En un determinat moment aquests objectes de vidre quotidians, utilitzats tant a la cuina com a la taula, es van fer servir per guardar les cendres d’un difunt o bé van formar part d’un aixovar funerari i aquest fet els va preservar.
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\1550399858_dd3c9accf0.jpg
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00815.JPG
En un primer moment, el vidre és un objecte de luxe, escàs i molt costós.
Gràcies a la tècnica, encara utilitzada avui, del bufat es va popularitzar i va evolucionar en diferents models de fabricació i decoració per a esdevenir un element molt comú a la vida quotidiana dels romans.
H:\VIDRE_EXP_ARQUEOLOG\DSC00771.JPG
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\1525718807_0b5862ab11.jpg
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Tècniques de fabricació
La barreja dels elements químics (sílice, minerals calcaris i materials alcalins (sosa o potassa) amb altres elements secundaris (òxids o sals metàl·liques) fa que el producte resultant tingui unes característiques quant al color, la duresa i la plasticitat.
Els vidriers sempre han amagat la fórmula de fabricació dels seus productes.
Una vegada triturats tots els elements que componien el vidre, es procedia a la barreja prèvia a uns 700-899º i després a la fusió a uns 1000º.
Forn de tres cossos: en un es cremaria la llenya, en l’altre es faria la cocció del vidre i en l’últim es recalfarien les peces mentre s’estaven treballant. Forn MAR
E:\Pictures\cultura clàssica\vidre\fornMAR.jpg
No sabem del cert com eren, però segur que no es diferencien gaire de les actuals: la canya de bufar, el puntill per donar forma a les peces, les tisores, les pinces, les estenalles, el compàs...
E:\Pictures\cultura clàssica\vidre\estrisMAR.jpg
El vidre estirat i modelat sobre una tija (dibuix M.A. Grau)
E:\Pictures\cultura clàssica\vidre\dsci0566.jpg
El vidre estirat i modelat damunt una barra (dibuix M.A.Grau)
E:\Pictures\cultura clàssica\vidre\dsci0565.jpg
El vidre modelat damunt un nucli (dibuix M.A. Grau)
E:\Pictures\cultura clàssica\vidre\dsci0567.jpg
El vidre bufat a l’aire (dibuix M.A. Grau)
E:\Pictures\cultura clàssica\vidre\dsci0569.jpg
El vidre bufat a motlle (dibuix M.A. Grau)
E:\Pictures\cultura clàssica\vidre\dsci0570.jpg
El bufat va permetre fer tota mena de recipients, ampolles o olles de gran capacitat o delicades peces d’adorn en un temps inferior.
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00884.JPG
El bufat a motlle garantia la regularitat de les peces, poder treballar a demanda dels clients i poder marcar l’origen, l’autor o el contingut.
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00857.JPG
Cul d’ampolla, col·lecció Amatller
Tècniques decoratives

El pintat, el gravat, el polit, el tallat, el daurat o les aplicacions de vidre, el pinçat...eren l’acabat final i un senyal de qualitat i distinció.
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00719.JPG
MAC, Barcelona
Fragment de plat siri amb tècnica millefiore, MAR
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\fragmentplatsirimillefioreMAR.jpg
Coneixem el nom d’un vitrarius, Ennió, un artesà sirià actiu a Itàlia, del qual ens han arribat les seves peces signades, per cert ben refinades:
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\34b_727_l.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\Coppa_Ennione_534_l.jpg
El pintat s’aplicava amb un pinzell damunt la superfície polida del vas; de vegades es marcava el perfil amb una incisió.
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\65_568_l.jpg
Centres d’elaboració
A Roma hi havia un artesanat (vicus vetrarius) molt refinat que elaborava també vidres de finestra.
A l’època augustea tardana, es treballava a Roma, Sidó, Alexandria d’Egipte, a Hispània i a la Gàl·lia. 
Entre els segles I i III es va difondre per Itàlia, Grècia, Dalmàcia, Síria...
Pixis amb tapa cònica, producció síria-palestina
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00850.JPG
Col·lecció Amatller
A la cuina i a la taula el vidre troba una àmplia difusió en època romana.
E:\Pictures\menjar\menjarroma\triclini\606px-Herculaneum_Fresco_001.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\triclini\MESA_R~1 - copia.JPG
La vaixella de taula de vidre es va popularitzar al segle II dC. Pel seu baix cost va poder competir samb les de bronze i de ceràmica, més habituals fins aleshores.
Es valorava, malgrat la fragilitat, la seva transperència així com la facilitat de neteja i que no deixés gust.
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00890.JPG
Col·lecció Amatller
Les copes i els bols servien per a les begudes, o bé per contenir salses i espècies.
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\015-vaso-y-cuenco-s-i-dc.jpg
H:\VIDRE_EXP_ARQUEOLOG\DSC00733.JPG
Col·lecció Amatller
A la taula també hi havia vasos. Eren exemplars refinats de vidre molt fi i amb diferents decoracions, aconseguides per mitjà de la tècnica del bufat en motlle.
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\vasobsidia.jpg
Vas obsianumque imita l’obsidiana Plini, N. His. XXXVI 196
Vas refinat de vidre opac
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\vasrefinatopac.jpg
Vas del segle IV amb catorze caboixons de color blau aplicats al cos,  MAC
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\024-vaso-s-iv-dc.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\42_544_l.jpg
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00891.JPG
Col·lecció Amatller
Vas i gerra, MAC
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\08_Fragilitat_08_vas_gerraMC.jpg
També es van difondre les gerres amb una nansa, amb la boca simple o tribolada, de vidre verd-blau o acolorit.Recorden la vaixella metàl·lica en què s’inspiren.
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00710.JPG
Gerra,   	 	 MAC
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\MACgerres.jpg
E:\Pictures\cultura clàssica\ciutats\ROMA_CATALUNYA\tarraco\07-Tarragone (Musée) (Delord)\SDC13842.JPG
MNAT
Hídria, Baelo Clàudia MAN
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\383px-Roman_glass_hydria_from_Baelo_Claudia_(M_A_N__1926-15-287)_01.jpg
Les ampolles
Eren molt freqüents les ampolles de vidre cilíndric, cúbic o paral·lelepípede.
Tant s’empraven a la cuina com a la taula.
Contenien oli, gàrum...
Acostumaven a ser de color verd-blau.
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\ampulla.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\ampulla2.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\ampollesMAR.jpg
Ampolles amb ansacilíndriques MAR
Ampolles amb ansa quadrades MAR
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\ampollesquadradesMAR.jpg
Ampolla prismàticaCol·leció Amatller
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00843.JPG
Ampolla prismàtica amb dosificador
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\ampollabroc.jpg
C:\Documents and Settings\Margalideta\Mis documentos\Mis imágenes\E7AE56F7-736F-4A37-AB1A-968D5D735457.jpg
Ampolla de Populònia
Àmfora, IV-V MAC
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\014-anfora-s-ii-iii-dc.jpg
Marcial Ep. II 40 es refereix a aquestes àmfores de vidre de Campània que contenien vins més selectes
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\amforavidrecampania.jpg
Àmfora Museu de la Villa romana, Malta
E:\Pictures\cultura clàssica\vidre\maltaamforavidre.jpg
Petita àmfora amb vidre cammeo, MuseoArcheologico Nazionale, Napoli, Italia
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\amforetaambvidrecammeo.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\amforetaambvidrecammeo.jpg
Amforisc per contenir gàrum amb el broc dosificador
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\amforagarum.jpg
Enòcoes de vidre MAC
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\MACenocoes-s-vi-ac.jpg
Hidrisca, MAC
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\MAChydriska-s-iv-ac-copia.jpg
Barril frontiniàCol·lecció Amatller
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00865.JPG
Els plats de vidre, tot i que hi són presents n època romana, són menys comuns.Plat MNAR
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\platMNAR.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\platMAR.jpg
H:\VIDRE_EXP_ARQUEOLOG\DSC00765.JPG
MAC, Barcelona
Plat de producció itàlicaCol·lecció Amatller
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00836.JPG
Plat amb anses Museo Civico Ingauno, Albenga, Savona, Itàlia
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\platambansa.jpg
Lanx, plat d’una balança de vidre blau, Marcial
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\Piatto_decorato_ad_incisione_753_l.jpg
Bol, mosaic jaspiat. Col·lecció Amatller
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00823.JPG
Bol, mosaic de bandesCol·lecció Amatller
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00822.JPG
Bol de costelles, segle I a-dC MAC
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\Bol-de-vidre-amb-decoracio-de-costelles_MAC.jpg
H:\VIDRE_EXP_ARQUEOLOG\DSC00826.JPG
Col·lecció Amatller
Bol monocrom i opac segle I,  MAC
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\MACcuenco-monocromo-y-opaco-s-i-dc.jpg
Bol mosaic, segle Ia-dC, MAC
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\MACcuenco-mosaico-s-i-ac.jpg
Bol amb decoració geomètrica, MAR
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\bolgeometricMAR.jpg
Bol MAR, Mèrida
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\cuencoMAR.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\bolbionicMAR.jpg
Bol biònic amb ansa torçada, MAR
Plata oval II-III, MAC
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\safatavidreMAC.jpg
Les olles de vidre
Eren amb anses o sense i amb tapadora.
De diferents dimensions.
Servien tant per a conservar aliments al rebost, com per a servir-los a taula (Sèneca parla de mol·lucs portats vius a taula en vitreis oldeu). Contenien també conserves de fruita. A més del seu ús funerari.
Olla amb tapadora MNAT
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\008-olla-con-tapadera-s-i-ii-dc.jpg
Olleta amb grànuls, Àdria
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\olletagranulsadria.jpg
Vas paral·lelepípede o ovoide amb o sense tapadora per a conservar aliments
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\vasperconservaraliments.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\vasovoidetapa.jpg
Amforisc, MAC
H:\VIDRE_EXP_ARQUEOLOG\DSC00749.JPG
Corns de consagració de vidre
També s’empraven a taula.
Podien ser simples o amb l’extrem en forma de cap d’animal (cargol...)
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\cornconsagraci.jpg
RhitonCol·lecció Amatller
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00892.JPG
Els kantharoi, askoi, trullae, gutti s’inspiraven en la vaixella metàl·lica i són sinònim de producció d’elevada qualitat.
Kántharos
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\Kantharos_541_l.jpg
Col·lecció Amatllerguttus i askos
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00876.JPG
Guttus, MAC
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\guttusMAC.jpg
Trulla, col·lecció Amatller
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00867.JPG
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00880.JPG
Col·lecció AmatllerCopa, Mediterrani oriental
Copa amb anses, Pompeia
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\copaansespompeia.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\copaansespompeia.jpg
(Epigr. XII, 70)Marcial copa cara
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\copaEpigr.jpg
Skyphos MAR
MAN, Adria
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\skyphosMAR.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\scyphos_l.jpg
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\trulla.jpg
També era de vidre un colador hemisfèric amb mànec horitzontal (trulla) emprat  per a filtrar les impureses del vi abans de consumir-lo.
Col·lecció Amatller, embuts
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00908.JPG
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00715.JPG
MAC, Barcelona
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\simpulumjpg.jpg
Simpulum per fer libacions
Un rar exemplar de provador de vi, MAN Nàpols
E:\Pictures\menjar\menjarroma\utensilis\vidre\vasovi.jpg
Collarets, anells i aros també de vidre!
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00761.JPG
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00712.JPG
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00712.JPG
MAC, Barcelona
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00828.JPG
Col·lecció Amatller
D:\DCIM\101MSDCF\DSC00713.JPG
MAC, Barcelona
H:\VIDRE_EXP_ARQUEOLOG\DSC00718.JPG
Col·lecció Amatller
“... La vida de l’home és més fràgil que el vidre. És que potser no som, doncs, més fràgils que si fóssim de vidre? Però encara que el vidre sigui fràgil, si se’l tracta amb mirament, durarà molt temps i trobaràs néts i besnéts que beuen en les copes dels seus avis i dels seus besavis i tanta fragilitat pot ser preservada al llarg dels anys.”
Sant Agustí
El Fil de les Clàssiques