Llegiu les frases gregues següents i aparelleu-les amb la seva traducció catalana: