Vasos grecs


Transcripció i transliteració dels noms dels principals vasos grecs

(Seguint el model i, entre tots els alumnes de grec de primer, heu d'anar introduint en aquesta base de dades el nom dels principals vasos grecs seguint les normes de Joan Alberich i Montserrat Ros vid. Faventia1992 14/1:63-64)

Pàgina:  1  2  3  ()
vas grec01VASOS GRECSvas grec02

Mot grec
Transliteració
Transcripció
κύλιξ cýlix cílix
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Més Margalida
Mot grec
Transliteració
Transcripció
ἀμφορεύς amphora àmfora
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Més Cristina Berjano
Mot grec
Transliteració
Transcripció
κρατήρ krater crater de columnes
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Més Laia Bagà
Mot grec
Transliteració
Transcripció
ἀλάβαστρον alábastron alabàstron
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Més Cristina Berjano
Mot grec
Transliteració
Transcripció
οἰνοχόη oinochóe enòcoe
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Més Laia Bagà
Mot grec
Transliteració
Transcripció
πυξίς pyxἰs píxide
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Més Laia Bagà
Mot grec
Transliteració
Transcripció
μαστός mastós mastos
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Més Laia Muñoz
Mot grec
Transliteració
Transcripció
κúαθος cýathos cíat
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Més Noelia Caballero
Mot grec
Transliteració
Transcripció
ῥυτόν rhytón ríton
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Més Miriam Pelegrina
Mot grec
Transliteració
Transcripció
ἀρύβαλλος aryballos aribal
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Més Lourdes Caparrós
Pàgina:  1  2  3  ()